Postery 2024


Vplyv vodnej nádrže Málinec na teplotný režim rieky Ipeľ Stiahnuť

Bajtek Z.

Regional ensemble prediction system A-LAEF Stiahnuť

Belluš M.

Interesting facts of 2023 in climatology and agrometeorology Stiahnuť

Bochníček O., Faško P., Kajaba P., Markovič L., Rozkošný J., Szabóová K., Turňa M.

Vývoj a výskum v oblasti numerickej predpovedi počasia na SHMÚ Stiahnuť

Derková M., Otruba A., Simon A., Belluš M., Imrišek M., Neštiak M., Petraš M., Tarjáni V., španiel O., Zehnal R.

Výuka meteorologie a klimatologie a související výzkum na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Stiahnuť

Holtanová E., Huszár P., Pišoft P.

Uncertainty assessment for PERUN climate change scenarios for the Czech Republic Stiahnuť

Holtanová E., Machado Crespo N., Belda M., Halenka T.

100 rokov od najväčšej lavínovej tragédie na Slovensku v oblasti Rybô – reanalýza poveternostných podmienok vedúcich k jej vzniku Stiahnuť

Mikulová K., Ivaňáková G., Vojtek M., Polčák N., Faško P.

Futures changes in the short-term rainfall in Slovakia Stiahnuť

Kohnová S., Földes G.

Modelovanie kvality ovzdušia s vysokým rozlíšením Stiahnuť

Krajčovičová J., Matejovičová J., Beňo J., Belohorcová K.

Supercelárne búrky v Západných Karpatoch: Nebezpečný meteorologický jav zo širšej perspektívy Stiahnuť

Kvak R., Zacharov P., Okon ľ., Bližňák V., Méri L., Kašpar M.

Zmeny vo výskyte meteorologického sucha v kontexte zmien teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku Stiahnuť

Labudová L., Ivaňáková G., Faško P., Kajaba P.

Pesticídy vo vodách žitného ostrova Stiahnuť

Andrea Ľuptáková, Anna Molnárová, Jaroslava Urbancová, Jana Döményová, Takáčová D., Molnár ľ.

Mobilný monitoring kvality ovzdušia v Jelšave Stiahnuť

Matejovičová J., Hroncová E., Beňo J., Krajčovičová J., štefánik D., Nemček V.

Rádioaktivita všadeprítomná Stiahnuť

Melicherová T.

Hydrochemická charakteristika zrážok na Slovensku Stiahnuť

Mináriková V., Udvarosová T.

Extrémní meteorologické události (nejen) v Česku Stiahnuť

Müller M., Kašpar M.

Vyhodnotenie zmien hodnôt návrhových intenzít dažďov simulovaných regionálnymi klimatickými modelmi (EURO-CORDEX) na úrovni krajov, okresov a katastrálnych Území obcí Slovenska Stiahnuť

Onderka M., Lukasová V., Varšová S., Mikulová K., Pecho J., Šadláková D.

Z histórie výskumu v prírodnom hydrologickom laboratóriu ÚH SAV v povodí potoka Mošteník za obdobie 1958-2006 Stiahnuť

Pekárová P., Miklánek P.

Satelitné merania slnečného žiarenia a ich využitie pri hodnotení účinnosti fotovoltických zariadení Stiahnuť

Kaňák P.

Zlepšenie predpovede pre účely nowcastingu Stiahnuť

Petrovič M.

Tridsať rokov meraní celkového ozónu Brewerovými ozónovými spektrofotometrami v Poprade-Gánovciach Stiahnuť

Pribullová A., Mišaga O.

Extrémne sucho a jeho dopady na poľnohospodárstvo na Slovensku v roku 2022 Stiahnuť

Turňa M., Ivaňáková G., Ridzoň J., Krčová I.

Vplyv klimatických faktorov na aktivitu podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. Stiahnuť

Rozkošný J., Labudová L., Rell S., Lalík M., Galko J.

Klasifikácia umiestnení automatických staníc podľa predpisov WMO

Seják K.

Implementing HEC-HMS: Hydrological Modelling at SHMÚ Stiahnuť

Petraš M., Shenga Z.

Rastová reakcia smreka a limby na vývoj klímy: štúdia z horských lesov Tatier Stiahnuť

Sitková Z., Marčiš P., Murgaš V., Rybár J., šebeň V., Snopková Z.

Interakcia mikroklímy v Brestovskej jaskyni s vonkajším prostredím a jej vplyv na zmeny objemovej aktivity radónu Stiahnuť

Smetanová I., Onderka M., Pristašová L., Csicsay K.

Nástup fenologickej fázy Prvé májové výhonky borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) na Slovensku za obdobie 1996 - 2023 Stiahnuť

Snopková Z., Pavlendová H., Sitková Z.

Operatívna predpoveď kvality ovzdušia Stiahnuť

Štefánik D., Šedivá T., Beňo J., Krajčovičová J., Matejovičová J.

Analýza trendov hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov za referenčné obdobia 1981-2010 a 1991-2020 Stiahnuť

Kurejová Stojkovová M., Slivová V.

Hydrometeorologická rizika podle PERUN scénáře změny klimatu v Česku Stiahnuť

Tolasz R., Šustková V., Valík A.

Klimatický rok 2023 na observatóriu pri Skalnatom plese – najteplejší september od začiatku meraní a výdatné zrážkové úhrny v mesiacoch október a november Stiahnuť

Varšová S., Lukasová V., Onderka M., Bilčík D.

Stochastic multi-site generation of daily weather variables in the mountain catchment of Slovakia Stiahnuť

Výleta R., Danáčová M.

©SMS 2024