SMS

Posterový deň SMS 2024

SHMU

SLOVENSKÁ METEOROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

v spolupráci so

SLOVENSKÝM HYDROMETEOROLOGICKÝM ÚSTAVOM

vás pozývajú na

1. ročník Posterového dňa SMS,

ktorý sa uskutoční 20. marca 2024 v priestoroch SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava.Téma: POČASIE - PODNEBIE - VODA - PÔDA - OVZDUŠIE

a ich interakcie v 3. tisícročí.Prihlásiť sa môžete záväzne do 20.2.2024


Pozvánka.


Vložné:
40 € / 30 €
pre členov SMS a pre študentov VŠ (1. a 2. stupeň denného štúdia).


Záväzné termíny:

20.2.2024 - záväzná prihláška online na www.slovakmeteo.sk/posterday, záložka Prihláška

  1.3.2024 - zaslanie abstraktov a úhrada vložného na účet SMS

18.3.2024 - zaslanie posterov vo formáte PDF


Informácie k platbe tu.

©SMS 2024