Program podujatia "Posterový deň SMS"

konaného 20. marca 2024 v SHMÚ Bratislava: 8:30 -  9:00  Registrácia účastníkov

 9:00 -  9:30  Otvorenie 1. ročníka Posterového dňa SMS

 9:30 - 11:00  Seminár k Svetovému dňu meteorológie a Svetovému dňu vody

  Mgr. Ladislav Markovič: VÝSKYT TRVALEJ SNEHOVEJ POKRÝVKY NA SLOVENSKU
  RNDr. Lucia Hagara Pivarčiová, PhD.: ZHODNOTENIE HR 2023 VO VYBRANÝCH OBJEKTOCH ŠTÁTNEJ HYDROLOGICKEJ SIETE KVANTITY PODZEMNÝCH VÔD
  Ing. Janka Szemesová, PhD.: KLIMATICKÁ ZMENA - HROZBA ALEBO PRÍLEŽITOSŤ?

11:00 - 12:30  Prezentácia posterov

12:30 - 15:00  Diskusia s občerstvením

©SMS 2024