Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Webinár ČHMÚ a ČMES 
 
Vážení priatelia, 
chceme vás srdečne pozvať na webinár Českého hydrometeorologického ústavu a Českej meteorologickej spoločnosti 
 
 

Výstupy projektu PERUN (TA ČR)"
 
Termín : 16. november 2023 o 13.30 hod (cca 1 hodina)

Pripojiť sa dá cez Webex na adrese:
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=m690bd60ecbac5e12203d41e879d751ad

Hlavné témy :
Radim Tolasz: Projekt PERUN – úvod

Ján Mašek: Klimatická konfigurace modelu ALADIN na ČHMÚ

Petr Šercl: Statistické charakteristiky 1denních srážkových maxim a jejich prostorová proměnlivost

Projekt PERUN (TA ČR, SS02030040) rieši od roku 2020 osem organizácií, ktoré sa v Českej republike venujú zmene klímy. 

Viac informácií nájdete v oficiálnej pozvánke.