Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Vážení kolegovia, priatelia,

po prázdninovej prestávke pokračujeme v prednáškových popoludniach. Vo štvrtok 26.10.2023 od 17.00 hod. sa bude konať ďalšie prednáškové popoludnie, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.


Téma: Saharský prach v podmienkach Slovenskej republiky

Prednášať bude Mgr. Peter Hrabčák, PhD., odborník - špecialista Aerologického a radiačného centra SHMÚ v Gánovciach pri Poprade a člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o.z.

Dozviete sa viac o práci centra ako aj o pravidelne sa opakujúcom jave nad Slovenskom - saharskom piesku, príčinách jeho prenosu, meracích možnostiach, jeho prejavoch i častosti výskytu (príloha PDF).

Sledujte nás online na stránke https://www.facebook.com/shmu.sk.

 

 Tešíme sa na online stretnutie s Vami.

 ,

Za organizátorov

 Paulína Valová, Tibor Csörgei

SMS, o.z.