Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

 

 

Milí kolegovia, priatelia,"

so smútkom v srdci oznamujeme, že vo veku 68 rokov nás po krátkej a ťažkej chorobe (v piatok 18.8.2023) navždy opustil bývalý kolega a priateľ, meteorológ, klimatológ a environmentalista

RNDr. Ivan Zuzula, CsC.

 

Mnohí z Vás ho poznali z pôsobenia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, neskôr ako riaditeľa Recyklačného fondu SR. Dlhoročne pôsobil aj ako člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o.z. 

Bol to človek príjemný, rozhľadený, s darom reči. 

 Posledná rozlúčka  s RNDr. Zuzulom bude v  23.8.2023 o 14.00 hod na Martinskom cintoríne v Bratislave..

 Česť jeho pamiatke.

https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1367

Za SMS

Paulína Valová, Tibor Csörgei