Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia, priatelia,
vo štvrtok 8.6.2023 od 17.00 hod. sa bude konať ďalšie prednáškové popoludnie, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Je to posledné podujatie pred letnými prázdninami.
 Témou je: Letecká meteorológia - bezpečnosť leteckej dopravy.
 Prednášať bude Mgr. Cyril Kunzo, hlavný meteorológ Leteckej meteorologickej služby SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o.z.
 Dozviete sa viac o leteckej meteorologickej službe, o jej úlohách, aktivitách i o tom,  ako každodenne zasahuje do našich životov, aj keď o tom nevieme (príloha PDF).
  Sledujte nás online na stránke https://www.facebook.com/shmu.sk.
 
 Tešíme sa na online stretnutie s Vami.
 
 
Za organizátorov
 Paulína Valová, Tibor Csörgei
SMS, o.z.