Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí priatelia, členovia SMS,

tento rok na jeseň sa malo konať Valné zhromaždenie SMS (VZ SMS) podľa platných stanov (1 x za 3 roky, posledné bolo v septembri 2017).

Hlavný výbor SMS sa snažil nájsť spôsob a dátum, kedy by sa to mohlo konať, ale tohtoročná jeseň a epidemiologické opatrenia Vlády SR a Úradu vereného zdravotníctva nám neumožňujú rozumným spôsobom uskutočniť Valné zhromaždenie (zákaz zhromažďovania, ...).

Na základe Vašich mailových odpovedí týkajúci sa presunutia  konania VZ SMS na budúci rok 2021, sa Hlavný výbor SMS rozhodol presunúť konanie Valného zhromaždenia SMS na jar 2021, prípadne na dobu, kedy bude výrazne lepšia epidemiologická situácia a všetky predpisy a vyhlášky to budú umožňovať.

Želajme si všetci hlavne zdravie a duševnú pohodu, aby sme túto zvláštnu dobu prežili bez väčších problémov a následne mohli pokračovať v bežnom normálnom živote.

Paulína Valová

predsedníčka SMS pri SAV