Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia, priatelia,
dnes prichádzam so smutnou správou - vo veku 77 rokov zomrel Ing. Štefan Škulec, dlhoročný riaditeľ SHMÚ i člen SMS.  


Mnohí sme si ho pamätali ako veľmi čulého a energického muža, muža na správnom profesionálnom mieste, muža pevných postojov.
Za desaťročia jeho práce v SHMÚ - najprv ako vedúci pobočky v Jaslovských Bohuniciach, neskôr ako generálny riaditeľ SHMÚ (1992-2005) - sa s ním mnohí stretli (niektorí aj za búrlivých okolností). Jeho zásluhou dodnes stojí meteorologický stožiar v Jaslovských Bohuniciach, jeden z troch najvyšších v Európe.
Po skončení jeho pôsobenia v SHMÚ (2007) zostal naďalej profesne aktívny, pretože to tak cítil.  Okrem iného v Piešťanoch organizoval odborno-popularizačné prednášky aj pre širokú verejnosť. 

Až do svojich 75 rokov bol členom redakčnej rady Meteorologickeho časopisu.

Z výsledkov jeho práce a jeho dokonaných projektov budú ťažiť ešte mnohí z nás.


Posledná rozlúčka so Štefanom Škulecom bude vo štvrtok 10.11. v Piešťanoch.

Česť jeho pamiatke.

Paulína Valová
predsedníčka Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o. z.