Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia, priatelia, priaznivci,

dovoľujem si Vás opäť srdečne pozvať na tretie tohtoročné prednáškové popoludnie, ktoré organizuje Slovenská meteorologická spoločnosť v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom – opäť v online priestore.

Popoludnie sa uskutoční vo štvrtok 24.6.2021 od 17.00 hod. prostredníctvom online vysielania na https://www.facebook.com/shmu.sk, prípadne aj prostredníctvom aplikácie WEBEX (členovia SMS).

Prednášajúci: Ing. Radovan Filo, vedúci odboru Kalibračné laboratórium, SHMÚ Bratislava.

Téma : O kalibrácii meteorologických prístrojov

Dozviete sa zaujímavosti metódach kalibrácie mnohých meteorologických prístrojov, kde a kto takéto merania využíva a tiež napr. o veternom tuneli, čo je unikátne zariadenie – jediné na Slovensku – viď pozvánka.

Tešíme na virtuálne stretnutie s Vami a prajeme Vám do ďalších (horúcich) dní veľa zdravia a pohody.

V prednáškových popoludniach budeme pokračovať po letnej prázdninovej prestávke.

Za organizátorov zdraví a pozýva  Paulína Valová a Tibor Csörgei.