Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Milí kolegovia a priatelia,

Srdečne Vás pozývame na ďalšie prednáškové popoludnie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.5.2021 od 17.00 hod.

Stále v online priestore - viď príloha.

Prednášajúci: Ing. Zuzana Danáčová, PhD., hydrologička SHMÚ Bratislava.

Téma : Koľko vody práve tečie, koľko tieklo v našich riekach a aký je jej bilančný stav.

Dozviete sa mnoho zaujímavého o povrchových vodách Slovenska, kde všade sa nachádzajú meracie stanice SHMÚ, čo všetko sa meria a čo z toho vedia hydrológovia získať. Opäť sa tešíme na virtuálne stretnutie s Vami. Sledovať nás môžete online cez Facebook (viď pozvánka), členovia SMS majú možnosť aj prostredníctvom aplikácie webex.

 

Za organizátorov zdraví a pozýva  Paulína Valová a Tibor Csörgei.

 

 

foto prednaska 05 2021